Tour Du Lịch Đông Bắc

2681 View

Mã Tour: DLĐM5N/BN

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Ngày khởi hành: Theo Đoàn

Hành trình: Ba Bể – Bản Giốc, Bắc Kạn, Bản Giốc, cao bằng, Hà Giang, Pắc Bó.

Khách sạn: 3 sao

GIÁ CHỈ TỪ: 4.190.000 VND, Liên Hệ: 0987081330 Mr Hiếu.

3659 View

Mã Tour: DLĐB5N/BD

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Ngày khởi hành: Theo Đoàn

Hành trình: Ba Bể, Bắc Kạn, Bản Giốc, cao bằng, Hà Giang, Pắc Bó.

Khách sạn: 3 sao

GIÁ CHỈ TỪ: 4.190.000 VND, Liên Hệ: 0987081330 Mr Hiếu.

3383 View

Mã Tour: DLĐB5N/CT

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Ngày khởi hành: Theo Đoàn

Hành trình: Ba Bể, Bắc Kạn, Bản Giốc, cao bằng, Hà Giang, Pắc Bó.

Khách sạn: 3 sao

GIÁ CHỈ TỪ: 4.190.000 VND, Liên Hệ: 0987081330 Mr Hiếu.

3591 View

Mã Tour: DLĐB5N/ĐL

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Ngày khởi hành: Theo Đoàn

Hành trình: Ba Bể, Bắc Kạn, Bản Giốc, cao bằng, Hà Giang, Pắc Bó.

Khách sạn: 3 sao

GIÁ CHỈ TỪ: 4.150.000 VND, Liên Hệ: 0987081330 Mr Hiếu.

1732 View

Mã Tour: DLĐB5N/ĐN

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Ngày khởi hành: Theo Đoàn

Hành trình: Ba Bể, Bắc Kạn, Bản Giốc, cao bằng, Hà Giang, Pắc Bó.

Khách sạn: 3 sao

GIÁ CHỈ TỪ: 4.150.000 VND, Liên Hệ: 0987081330 Mr Hiếu.

3202 View

Mã Tour: DLĐB5N/HN

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Ngày khởi hành: Theo Đoàn

Hành trình: Ba Bể – Bản Giốc, Bắc Kạn, Bản Giốc, cao bằng, Hà Giang, Pắc Bó.

Khách sạn: 3 sao

GIÁ CHỈ TỪ: 4.190.000 VND, Liên Hệ: 0987081330 Mr Hiếu.

2303 View

Mã Tour: DLĐB5N/TP/HCM

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Ngày khởi hành: Theo Đoàn

Hành trình: Ba Bể – Bản Giốc, Bắc Kạn, Bản Giốc, cao bằng, Hà Giang, Pắc Bó.

Khách sạn: 3 sao

GIÁ CHỈ TỪ: 4.190.000 VND, Liên Hệ: 0987081330 Mr Hiếu.

Contact Me on Zalo
0976.8080.62